Empties är intressanta! Vissa produkter är nästan omöjliga att använda slut på och vissa återkommer. Nu har jag tagit med tillskott, ibland glömmer jag dem.

Annons