Livet består av mer än hudvård. Det här inlägget avviker rejält från vad jag vanligtvis skriver här och med tanke på mängden seminarium jag besökte så har jag hållit det här inlägget mer som minnesnotiser. Fråga gärna om du vill veta mer om någon punkt. Vi människor behöver ju även kultur för att vårda själen. Jag har samlat lite höjdpunkter från alla seminarier som besöks under dagarna. Vi inleder med lite klagomål. Kablar var dragna under mattorna i mässhallen och jag har redan dag 1 varit nära att ramla. Dessutom visade sig Eskilstuna från sin sämsta sida med iskalla vindar som gjorde att alla salar också var iskalla men väder och lokaler är bisaker, det viktiga är alla diskussioner och idéer man får. Ursprung blev en röd tråd för mig i år. Det var inte planerat så men debattklimatet i samhället i kombinationen med en rotlöshet för svenskar har nog bidragit till att jag tycker deras kultur är spännande. Se inte det här inlägget som fakta utan mer ett axplock från dagarna.

Annons

Allt i området heter något med Munktell så jag inledde med ett seminarium på Munktellmuseet och jag bjuder på lite ledtrådar om vart namnet kommer ifrån.

Hotet mot folkbildningen – Hur drabbas kulturlivet av den massiva nedskärningen?

Folkbildning är viktigt och därför ville jag höra mer om nedskärningarna som behövs i dessa tider. Varför behöver vi skära ner just nu och vilka konsekvenser kan det få? En paneldebatt arrangerad av Ideell Kulturallians. En intressant synpunkt kom fram och det är även om Studieförbunden bidrar mycket till kulturen och att de fått mindre pengar så får vi komma ihåg att medlemsantalet nästan halverats (en hävdar att 1/3 försvunnit) så det är inte en slakt som pågår. Det pågår även en satsning på Folkhögskolor vilket är positivt. Ofta målas politiker upp som orsak till nedskärningarna men att det förekommit fusk med redovisning av aktiviteter. Bidragen ska ju gå till bildning och om vi får bort ev fusk blir kakan större till de som sköter sig. Vissa saknar förtroende för förbunden men det råder det delade meningar om. Ca 1/5 deltagare är barn och resten vuxna. Alla är inte beroende av bidrag. Det finns regioner och kommuner som ökat sina stöd. Totalt får Studieförbunden 1,75 miljarder så de blir inte utan pengar. Idrotten får 2 miljarder. Slutledningen är att de får mindre från staten men de borde överleva men räckvidden kan minska. Neddragningar är aldrig kul men vi ska se till att bildningen blir kvar och det kan även komma nya vägar ur krisen. Det är inte så nattsvart som viss media vill påskina.

Att ta tillbaka sin historia – om att skapa teater på Umesamiska

Var ett seminarium om tankarna bakom boken När vi var samer som även kommer som en teaterföreställning. Mats Jonsson växte upp kände att de inte ville prata om sitt ursprung. När han började bejaka sitt samiska ursprung kände han att han inte kunde bidra eftersom han inte kunde jojka eller flå en ren men han var en bra serietecknare så där spred han det han kunde vilket blev en bok.

Annons

Filmen Sameblod berörde Mats djupt. Vår identitet formas av vårt ursprung. Konsten och kulturen är en del av att vara människa. Mats har även haft en forskare till hjälp med boken.

Den samiska kulturen har blivit i skymundan både kulturellt och språkligt. Genom att samernas historia trängts undan har även en stor del av Historien om Norra Sverige tagits bort. Även i Eskilstuna har det funnits samer. Det finns spår efter dem i hela Sverige. De har tvingats norrut genom fördrivning och skickats till lappmarken på samma vis som indianerna trängdes bort i reservat. Rasbiologiska undersökningar skulle visa att samer var sämre och inte kunde ta hand om sig själv och landet. Rasbiologiska institutet grundades till och med med det syftet.

Till dig som funderar varför det pratas så mycket om samiska just nu vill Mata hälsa att frågan är varför vi inte märker det förrän nu. Det har funnits länge. Ylva avslutar med att hela världen behöver ta del av ursprungskultur med ett helhetstänk om vår miljö och vårt ursprung.

Annons

Kulturdiplomati och hållbarhet – allvar och äventyr i UNESCO Creative Cities Network

Kultur är viktigt och det är även hållbarhet. Genom Agenda 2030 har Unesco ett arbete med kreativa städer. Vissa länder förbjuder jämställdhetsarbete och kulturdiplomati skapar nya frågeställningar. Gastronomi enar och från början var det få städer med i projektet men det har växt lavinartat. Litteraturstadsnätverketv ökar lika fort och med en stor spridning på syn på demokrati.

Annons

Problemet som kan uppstå är att man lägger sig i den konstnärliga friheten. Många upplever att de ska passa in i UNESCOs mall. Möjligheten är att man får ett ökat kreativt kunnande, jämställdhet och diplomatiskt utbyte.

Ett kul exempel på synergier som kommer ur samarbete är att Jämtland/ Härjedalen fick förfrågan om Italien kunde filma när de skickade upp några Ferraris som hämtar råvaror hos dem och att maten sedan lagas på barnboksmässan i Bologna. Samarbete föder spännande idéer och möjligheter samtidigt som det gör kultur mer tillgängligt för alla.

You talking to me? – film för samtal om gängkriminalitet

Peter Pontikis är manusförfattaren till filmen Bullets som är en film om en 12-årig pojke som dras in i gängkriminalitet. Filmen ska på ett brutalt sätt visa hur det kan vara. Om man känner tillhörighet och kan vara en del av föreningslivet kan man förebygga att barnen hamnar där. I Köping visades filmen för alla niondeklassare och följdes upp med samtal. Jag erkänner att jag faktiskt vart illa berörd av att se trailern till filmen och det var dessutom riktigt gripande när elevassistenten som sett filmen med ett gäng niondeklassare uppriktigt säger att det är den bästa filmen han sett. Ärligt talat tror jag det kom från hjärtat och författaren vart också rörd. Ett riktigt fantastiskt moment och jag tror uppriktigt att filmen kommer göra skillnad.

Annons

Det är viktigt att ungdomarna får reflektera efter filmen och utan att få dömande åsikter om vad de tycker. Om de får tänka banan ut brukar de själva se utan att vi behöver vara där och trycka på barnen känslor.. Den generationen har tillgång till massor av information men minimal reflektionstid och vi behöver skapa mer utrymme för reflektion.

Vad kan vi lära av elitidrottare och yrkesutövande musiker

Violinisten Ava Bahari möter den Oslobaserade fd olympiska skidåkerskan/skidskytten Anna-Karin Strömstedt i ett samtal det handlar om att vara elitutövande musiker och idrottare. Det finns många likheter och skillnader och det som är mest lika är att de lägger ner sin själ i det som de gör. Det var verkligen intressant att höra hur de jobbar med tränare, orkesterledare och hur mycket eget engagemang de lägger ner. En otroligt intressant diskussion som är svår att återge och jag var så inne i den att jag glömde helt att anteckna. Det är intressant att hitta likheterna i olikheterna.

Spelens kulturpolitik – Från Europa till Sveg

Spel väcker kanske inte så mycket tankar till kultur och politik men politik är väldigt aktuellt om man tänker på chatkontroll, upphovsrätt och liknande. Det är även en egen kulturform men det saknas en nationell politik kring frågan. Det leder till problem när arrangörer söker stöd och spelkulturen saknar tillhörighet inom politiken. Frågan om inte spel hör hemma i idrotten eftersom e-sport klassats som sport nu. E-sport är en extremt liten genre inom spel och hör hemma som elitsport. Spel är så mycket mer och hör hemma inom skapande och gemenskap. De kom med en bra jämförelse som jag glömt. Spel är allt från lajv, skapande av spel och mycket mer. Frågan om HBTQI+ kom upp och eftersom spel är relativt nytt så finns det redan implementerat på ett sätt som mer etablerade former kan ha svårt att nå. Önskan finns om ett Spelinstitut på samma vis som vi har ett filminstitut.

Annons

Europa till Sveg kommer sig av att de tog en ort som till synes inte har så mycket som sätter den på kartan men när jag pratade med arrangören så visade det sig att Svegs bibliotek gjort stora satsningar på Spel. För att sätta Sveg lite till på kartan kan jag lägga till att de även har ett filminspirerat cafe värt att besöka och omnämns i White Guide.

Fredag!

En lite mindre fullmatad dag än torsdagen eftersom de stängde tidigt. Äta fick man göra i hög fart så det gör inte så mycket att maten i år var ganska medioker.

Annons

Gömma nyckel – om utlåsningseffekten i svensk kulturpolitik

Stöd och bidrag är viktigt för många föreningar men det kommer även med krav och ibland låser stöden in mottagaren. Vi blir även fler invånare vilket bidrar till att vi är fler som ska dela på samma kaka. I toppen bland de som mottar bidrag hittar vi ungefär samma hela tiden och i botten är det tätt men i mellanskiktet är det väldigt glest så frågan är om bidragsreglerna gör att vi inte får in några nya. Ett exempel som nämndes var att vi inte har ett hiphopförbund fast vi alla kan enas om att det finns hiphop i Sverige. Många ideella föreningar upplever det som för svårt att söka stöd så de försöker klara sig utan. Det finns även de som är rädda för att göra fel.

Ett intressant exempel som togs upp är att en förening behöver ett bankkonto för att ta emot stöd. Det kostar ca 5000kr och kräver dessutom att det finns en styrelse med protokoll. Lägg sedan till att de ska söka rätt stöd och inte kollidera med andra regler så är det rätt enkelt att se varför många avstår. Problemet då kan bli att de finansierar med en högre medlemsavgift vilket stänger ute de svagaste.

Annons

Håller vi på att tappa tilltron till demokratin? Det finns fuskare men det behövs kanske mer tilltro? Går det att skapa ett tillitsbaserat bidragssystem?

Panelen 

Kreativa Sverige i praktiken – samverkan mellan kultur och näring på regional nivå

Tankar kring en nationell strategi och samordnade insatser för kreativa och kulturella branscherna. En debatt som är svår att återge eftersom den tog mest upp olika tankar och inte riktigt höll någon röd tråd.

Kan man nå alla med en kopp kaffe? Hur vi pratar om demokrati, tillit och varför vi faller för information som är smart förpackad

Var inte det jag skulle gå på men det finns 2 Danssalar på området och jag var ändå intresserad av ämnet, många gånger är såna missar de mest spännande. Fikapausen är ett tillfälle för reflektion. Där kan vi neutralt diskutera och reflektera med människor som inte alltid är så lika oss som våra vänner är. Det här är ett projekt i samverkan för att öka vår förståelse för olikheter och hur vi kan skärma oss från Fake news. Vi är mer lika än olika. 

Annons

Vi har ett hårt debattklimat och många längtar efter en mjukare dialog. Mobilen ersätter ibland samtal med kollegor. Från barn till vuxna behöver ta ansvar för att ha dialoger.Hur bemöter vi desinformation? Biblioteken upplever att viss gallring får stort utrymme i media och önskar att samhället skulle respektera deras kunnande på området. Ofta gallras böcker ut för att de inte riktigt passar in i vår tidsanda men ges orimliga proportioner i media. Debatten kring sagoläsande dragqueens togs även upp. Panelen bestod av representanter för LO, TCO och biblioteken.

Ett kulturpolitiskt manifest för Region Stockholm

Hur ska kulturpolitiken fungera i Stockholms kulturella ideella verksamheter. Genom möten skapas gemenskap och idéer utvecklas. De bjuder in politiker till att ta del av kulturen och se glädjen. Goda samtal leder framåt. En tanke som slog mig var att ofta målas vi politiker upp som en motpart och inte en samarbetspartner. Min egen reflektion är att det är nog dags att se att vi politiker också värnar kulturen.

Annons

Nordisk framtid – Urfolk Norden

På Stora scenen var det en panel om Nordisk framtid. En intressant fråga var om det är ok att modernisera traditionella danser. Får man ta sig kreativ frihet med traditioner eller ska de alltid vara som de alltid varit. För att hålla en kultur levande behöver den få utvecklas.

Jojken har varit förbjuden och saknar därför vissa delar. I vissa kyrkor i Norge är det fortfarande förbjudet. Jojken har inte sitt ursprung på scenen utan är ett sätt att utrycka sig och känslor. Det är mer likt att måla. Melodin ger uttrycket.

Annons

Storytelling är den mest ursprungliga formen av kultur och kan även vara läkande. Leva och andas är ett politiskt uttryck även om kraven på att vara aktivistisk kan överskugga konsten. Historiskt var det ofta kvinnan i familjen som styrde och var den man vände sig till för råd. Idag går vi mot att alla kön diskrimineras i vår iver att alla ska vara lika.

Nationella Minoriteter & folkbildning

Hur kan folkbildning stärka individer och kulturarv? Det hela startade för att minoritetsgrupperna ville ha en mötesplats med majoritetsgruppen alltså vi vanliga svenskar om man ska uttrycka sig enkelt. Det fanns en stor rädsla för att göra fel i början och delar av den finns även idag kvar. Känner du till våra 5 minoriteter? Vårt ursprung är viktigt att bevara och då kräver det att vi känner till vart vi kommer ifrån. Jag visste inte att det finns spår av romer i Sverige innan Gustav Vasa.

Något som fortfarande stör mig med det seminariet är när de frågade från vilka verksamheter vi kom ifrån. Det märktes fort vilka de ansåg som bra verksamheter. Politiker togs inte upp utan vi fick sitta lite skamset och känna oss nästan inte välkomna. Nu hoppas jag att det antingen var extremt vältränat eller en miss. Tyvärr gissar jag på det sista för annars vore en förklaring på sin plats. Jag som människa gillar inte när man delar in i A & B lag och ingen annan har rätten att bestämma vilken som är bra eller dålig. På ett öppet seminarie har alla som betalt för att delta rätt att känna sig välkomna.

Annons

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *